Filipstads brukshundklubb        

Tävlingsinformation

Tävlingsanmälan till officiella tävlingar och prov kan göras online genom Svenska brukshundklubbens hemsida, klicka här för länk dit.

Eller Anmälan enligt SBK´s regler till:

Filipstads Brukshundklubb, Box 204, 682 24 Filipstad

 

Anmälningsavgiften sätts in på plusgironr: 49 06 74 - 9

 

Anmälan är inte giltig förrän betalningen är arrangören tillhanda.

Fullständig anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3 veckor innan tävlingsdagen.

Aktuella regler finns att läsa på Svenska brukshundklubbens hemsida.

 

För frågor angående tävling kontakta respektive tävlingssektor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbmaster: Carola Svenningsson